ČFAI

Česká Federace Aikidó, z.s. (ČFAI) vznikla v roce 1991 a v současnosti sdružuje 30 klubů po celé České republice. Jsme oficiálně uznáni světovou centrálou aikidó Aikikai Hombu Dojo v Tokiu, naši členové získávají mezinárodní technické stupně Aikikai. Systematicky pracujeme s dětmi a mládeží, školíme akreditované trenéry, spolupracujeme s univerzitami i MŠMT ČR. Na semináře do Česka pravidelně zveme špičkové učitele Aikidó z celého světa.

Uznání od Aikikai Hombu Dojo

Česká Federace Aikidó je oficiálně uznaná centrálou světového Aikidó - Aikikai Hombu Dojo v Tokiu. Od roku 1996 se v naší organizaci udělují mezinárodní technické stupně Aikikai, od roku 2015 máme právo zkoušet je naší vlastní komisí.

Aikidó v ČR

Česká Federace Aikidó získala v květnu 2015 oficiální uznání od centrály světového aikidó - Aikikai Hombu Dojo. Bylo to zhodnocení dlouholeté práce našich učitelů a členů federace a také další krok ve vývoji organizace.

Zahraniční učitelé a semináře

Naši trenéři a členové mají možnost neustále se rozvíjet. ČFAI již od svého vzniku organizuje pravidelné semináře se špičkovými učiteli Aikidó z celého světa.

Garantem technického rozvoje ČFAI je od roku 1994 francouzský učitel Franck Noel šihan (7. dan). Mnoho let nás pravidelně navštěvoval Seiširo Endo šihan (8. dan) z Japonska. Dlouhodobě spolupracujeme se šihany Stefanem Stenuddem (7. dan), Philippem Gouttardem (7. dan), Janem Neveliem (7. dan) a dalšími.

Vzdělávání trenérů

ČFAI má akreditaci MŠMT ČR pro udělování oficiálních trenérských tříd a vychovává si vlastní trenéry Aikidó. Ve vzdělávání trenérů se opíráme stejnou měrou o tradiční japonské metody tréninku i o nejmodernější poznatky fyziologie a psychologie sportovního tréninku. Za tímto účelem spolupracujeme s MŠMT ČR, Masarykovou univerzitou v Brně a dalšími státními i vědeckými institucemi.

Systematická práce s dětmi a mládeží

Kluby ČFAI pracují se všemi věkovými kategoriemi dětí a mládeže - od předškolního věku až po juniory. Nabízejí tak mladým lidem smysluplnou a vyváženou aktivitu rozvíjející hodnoty lidskosti. ČFAI šíří principy Aikidó prostřednictvím pravidelných školení trenérů, vydáváním metodických materiálů a vzájemným sdílením inspirativních poznatků se zahraničními organizacemi a lektory. Práce s mládeží slouží mimo jiné k prevenci kriminality, protože Aikidó vede k nenásilí a cvičenci se učí předcházet nebezpečným situacím a řešit je. Za podporu v této oblasti vděčíme mezi jinými i MŠMT ČR.

Propagace a popularizace Aikidó

ČFAI po celou dobu své existence šíří informace o Aikidó . Pomohli jsme vydat několik knih v českém jazyce, naši učitelé zveřejňují články v médiích nebo pořádají ukázky pro veřejnost. V našich klubech vzniklo nesčetně propagačních videí i několik krátkých filmů o Aikidó.

Podívejte se na mapu klubů a nebo to nechte na nás a my vám nejbližší klub najdeme